Finnfag.no er ein lærlingportal for lærebedrifter, lærlingar og rådgjevarar i Sunnhordland og på Haugalandet. Det blei lansert i 2018 som eit samarbeid mellom lokale næringsforeningar og opplæringskontor for å samla og synleggjera lærebedriftene og læreplassane. Her har arbeidsgjevarar liggande ein kort bedriftpresentasjon tilgjengeleg, dei legg ut lærlingeplassar når dette er aktuelt/ledig, og lærlingar, foreldre og rådgjevarar på ungdoms- og vidaregåande skular brukar denne når dei ser etter lærebedrifter og læreplassar."

Kontaktinfo:
epost: post@finnfag.no
telefon: 97771755